Soạn bài Luyện tập viết bản tin Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 1


1. Hãy chỉ ra những sai sót (nếu có) của bản tin sau:Tin giáo dụcTrường Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (APC) vừa mới giới thiệu chương trình đào tạo “'Anh ngữ ứng dụng lập tức". Chương trình...