Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. Cho sự việc và nhân vật sau đây: Chẳng may em đánh vỡ một bình hoa đẹp của cô giáo chủ nhiệm khi đến thăm nhà cô trong ngày lễ.   Từ sự việc và nhân vật trên đây, tập...