Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)


1. Câu 1, trang 99, SGK.Phân tích những nét ngoại hình và tính cách để làm nổi bật bản chất xấu xa của Mã Giám Sinh.Trả lời:- Mã Giám Sinh xuất hiện trong Truyện Kiều với một lai lịch, tông tích...