Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi.   Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. Những người nghèo nhiều, tự ái vẫn thường như thế. Họ dễ tủi thân nên rất hay...