Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ Sách bài tập Văn 12 tập 1


Để thực hiện tốt các bài tập trên, cần lưu ý một số điểm sau:- Với những đề bài yêu cầu tự lựa chọn và nghị luận về một tác phẩm thơ mà anh (chị) yêu thích: Với dạng đề...