Soạn bài Người lái đò Sông Đà (trích)


1. Nhà văn Nguyễn Tuân muốn nói lên điều gì khi khắc hoạ hình tượng ông lái đò sông Đà như một người lao động thầm lặng, hoàn toàn vô danh và thoạt nhìn thì quá bé nhỏ, yếu ớt...