Soạn bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)


1. Tóm tắt nội dung văn bản nhằm làm nổi bật tình cảm thân thiết giữa Go-rơ-ki thời thơ ấu với ba đứa trẻ con đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp bên hàng xóm (làm miệng).Trả lời:   Bài tập này không cần viết ra...