Soạn bài Những ngôi sao xa xôi (trích)


1. Truyện được kể từ nhân vật nào, ở ngôi nào? Việc lựa chọn vai kể như vậy có tác dụng gì đối với sự thể hiện nội dung truyện?Trả lời:   Việc lựa chọn vai kể ở ngôi thứ nhất, đồng...