Soạn bài Nói quá Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 102, SGK.   Tìm biện pháp nói quá và giải thích ý nghĩa của chúng trong các ví dụ sau:a)Bàn tay ta làm nên tất cả                Có sức người...