Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 2


1. Bài tập I.1, trang 124, SGK.Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn trong SGK Ngữ văn 11. Trả lời:Tham khảo bảng hệ thống dưới đây:KIỂU VĂN BẢNTHỐNG KÊ, PHÂN LOẠI CÁC BÀI HỌC 1....