Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)


1. Bài tập 7, trang 220, SGK.Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 có gì giống và khác so với các nội dung về kiểu văn bản này đã học ở những lớp dưới?Trả...