Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt


Bài tậpI - KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP   1. Bài tập 1, trang 109, SGK.Hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích sau đây là thành phần gì của câu.   a) Xây cái...