Soạn bài Ôn tập phần Văn học


1. Bài tập 1, trang 116, SGK.Thơ mới khác với thơ trung đại như thế nào?Trả lời:Thơ mới khác với thơ truyền thống (thơ trung đại) không chỉ ở “phần xác” của thơ, mà chủ yếu là ở “phần hồn”...