Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt


1. Mục I.2.a, trang 157 -158, SGK.Dựa vào kiến thức về văn học dân gian và về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, hãy điền từ ngữ thích hợp vào những ô trống.Giải thích những từ ngữ có...