Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt


I   - KlỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, PHỦ ĐỊNH1. Bài tập 1, trang 130 -131, SGK.Trả lời:Các câu ở bài tập này đều là câu trần thuật câu (1) là câu ghép có một vế là...