Soạn bài Ôn tập về thơ


1. Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại đã học ở lớp 9 (cả hai tập trong SGK) theo bảng dưới đây:Số TTTên bài thơTên tác giảThời gian sáng tácThể thơTóm tắt nội dungĐặc sắc nghệ thuật       Trả lời: ...