Soạn bài Ôn tập về truyện


1. Lập bảng thống kê các tác phẩm truyện (Việt Nam và nước ngoài, trừ các truyện thời trung đại) đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9 theo mẫu dưới đây:STTTÊN TÁC PHẨMTÁC GIẢNĂM SÁNG TÁCTÓM TẮT NỘI...