Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận


Đề bài1. Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự về Lê Hữu Trác) trang 24 SGK Văn 11. (Đề 1, trang 24, SGK)Trả lời:a)...