Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp – Luyện tập phân tích và tổng hợp


1. Bài tập 3, trang 10, SGK.   Tác gải đã phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách như thế nào?Trả lời:   Phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách   - Tác giả nói đến tầm quan trọng...