Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí


  Lời giải chi tiết 1. Đọc một tờ báo xác định những thể loại văn bản báo chí trên tờ báo đó.Trả lời:Ngôn ngữ báo chí được sử dụng ở những thể loại tiêu biểu: Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm, ...2. Phân biệt hai thể loại báo chí: bản...

  Lời giải chi tiết

  1. Đọc một tờ báo xác định những thể loại văn bản báo chí trên tờ báo đó.

  Trả lời:

  Ngôn ngữ báo chí được sử dụng ở những thể loại tiêu biểu: Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm, …

  2. Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự

  Trả lời:

  a) Bản tin:

  – Thông tin sự việc.

  – Yêu cầu chính xác, khách quan.

  b) Phóng sự (ngắn):

  – Vừa thông tin sự việc, vừa miêu tả sinh động, cụ thể.

  – Yêu cầu: gợi cảm, gây được hứng thú.

  3. Viết một tin ngắn phản ánh tình hình học tập ở lớp.

  Trả lời:

     Để viết được mẩu tin ngắn phản ánh tình hình học tập ở lớp cần chú ý các yếu tố sau:

  a) Thời gian: Vào một thời điểm nhất định (thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, những ngày cuối học kì,…).

  b) Địa điểm: Lớp.

  c) Sự kiện: chú ý những sự kiện nổi bật.

  d) Đưa ra ý kiến (ngắn gọn) về sự kiện.

     Tin ngắn có những yêu cầu là: chính xác, khách quan (trừ kiểu bài bình luận thời sự).