Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí – Ngắn gọn nhất


  Bài 1:    Những thể loại văn bản tiêu biểu trên một số tờ báo: Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm, thư bạn đọc, quảng cáo, tiêu điểm…Bài 2:    Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự:* Bản tin:- Ngắn gọn- Có thời gian, địa...

  Bài 1:

      Những thể loại văn bản tiêu biểu trên một số tờ báo: Bản tin, phóng sự, tiểu phẩm, thư bạn đọc, quảng cáo, tiêu điểm…

  Bài 2:

      Phân biệt hai thể loại báo chí: bản tin và phóng sự:

  * Bản tin:

  – Ngắn gọn

  – Có thời gian, địa điểm cụ thể

  – Sự kiện chính xác

  – câu ngắn gọn, từ ngữ chính xác

   Cung cấp tin tức mới

  * Phóng sự: Là một bản tin có thời gian, địa điểm và sự kiện nhưng được miêu tả, tường thuật chi tiết bằng hình ảnh cụ thể, hấp dẫn, câu văn biểu cảm, từ ngữ sinh động.

  Bài 3:

      Một tin ngắn phản ánh quá trình học tập cần phải chú ý các yếu tố:

  – Thời gian: vào một thời điểm nhất định trong năm học

  – Hoạt động: những kế hoạch, sự kiện đã được tổ chức liên quan đến việc học tập của lớp

  – Kết quả: thành tích đạt được

  – Số liệu: đưa ra số liệu, dẫn chứng cụ thể

  Bài tập cùng chuyên mục