Soạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 1


1. Bài tập 2, trang 182, SGK.Giả sử anh (chị) muốn được vào làm việc ở một nơi mà mình yêu thích. Nhà tuyển dụng tiến hành phỏng vấn có nêu ra câu hỏi:Bạn có thể nói cho tôi nghe...