Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)


1. Giải thích:   a) Các khái niệm: “bức chân dung”, “tự hoạ”.   b) Vì sao có thể nói Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là bức chân dung tự hoạ (tự kể) của nhân vật?   c) Vị trí (kể trước hay sau)...