Soạn bài Rừng xà nu (trích)


1. Những yếu tố nghệ thuật nào đã giúp Nguyên Ngọc làm nên “chất Tây Nguyên”, “không khí Tây Nguyên”, “hương sắc Tây Nguyên” đầy ắp, nồng nàn trong tác phẩm Rừng xà nu?Trả lời:Có thể kể đến những yếu...