Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ


  Lời giải chi tiếtI. CHUẨN BỊ Ở NHÀ1. Ngoài bài thơ Lượm, em còn biết thêm bài thơ bốn chữ nào khác?Trả lời:Mùa thu của emLà vàng hoa cúcNhư nghìn con mắtMở nhìn trời êmMùa thu của emLá xanh cốm mớiMùi hương như gọiTừ màu lá sen(Mùa thu của em-...

  Lời giải chi tiết

  I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

  1. Ngoài bài thơ Lượm, em còn biết thêm bài thơ bốn chữ nào khác?

  Trả lời:

  Mùa thu của em

  Là vàng hoa cúc

  Như nghìn con mắt

  Mở nhìn trời êm

  Mùa thu của em

  Lá xanh cốm mới

  Mùi hương như gọi

  Từ màu lá sen

  (Mùa thu của em- Quang Huy)

  Những chữ cùng vần: em – êm, em – en

  2. Hãy chỉ ra vần chân và vần lưng trong đoạn thơ sau:

  Mây lưng chừng hàng

  Về ngang lưng núi

  Ngàn cây nghiêm trang

  Mơ mùng gieo bụi

  (Xuân Diệu)

  Trả lời:

  –   Vần chân: hàng – trang; núi – bụi

  –   Vần lưng: chừng – lưng; ngang – màng.

  3. Trong hai đoạn thơ sau, đoạn thơ nào gieo vần liền, đoạn nào gieo vần cách:

  Cháu đi đường cháu

  Chú lên đường ra

  Đến nay tháng sáu

  Chợt nghe tin nhà

  (Tố Hữu)

  Nghé hành nghé hẹ

  Nghé chẳng theo mẹ

  Thì nghé theo đàn

  Nghé chớ đi càn

  Kẻ gian nó bắt.

  (Đồng dao)

  Trả lời:

  Trong hai đoạn thơ trên thì đoạn thơ thứ nhất gieo vần cách còn đoạn thơ thứ hai gieo vần liền

  – Vần liền: cháu- sáu, ra- nhà

  – Vần cách: hẹ- mẹ, đàn- càn

  4. Đoạn thơ sau đây trích trong bài “Hai chị em” của Lưu Trọng Lư, một bạn chép sai hai chữ có vần, em hãy chỉ ra hai chữ đó và thay vào bằng hai chữ “sông, cạnh” sao cho phù hợp.

  Em bước vào đây

  Gió hôm nay lạnh

  Chị đốt than lên

  Để em ngồi sưởi

  Nay chị lấy chồng

  Ở mãi Giang Đông

  Dưới làn mây trắng

  Cách mấy con đò.

  Trả lời:

  Đoạn thơ của Lưu Trọng Lư, sửa lại hai chữ:

  Để em ngồi cạnh (chứ không phải là để em ngồi sưởi).

  Chữ thứ hai là sông: Cách mấy con sông (chứ không phải là Cách mấy con đò).

  5. Tập làm một bài thơ bốn chữ chỉ nội dung, đặc điểm của đoạn thơ ấy

  Trả lời:

  Các bạn có thể tham khảo đoạn thơ sưu tầm sau:

  Em yêu màu đỏ

  Như máu con tim

  Lá cờ tổ quốc

  Khăn quàng đội viên

  Em yêu màu xanh

  Đồng bằng, rừng núi

  Biển đầy cá tôm

  Bầu trời cao vợi

  Em yêu màu vàng

  Lúa đồng chín rộ

  Hoa cúc mùa thu

  Nắng trời rực rỡ

  (Sắc màu em yêu – Phạm Đình Ân)

  II. TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ TRÊN LỚP:

  Ví dụ đoạn thơ bốn chữ:

  Hạt nắng mênh mang

  Thắp lửa hai hàng

  Lòng như gió bay

  Một màu phượng cháy

  Vần chân: mang – hàng; bay – cháy