Soạn bài Tập làm thơ tám chữ


1. Phân tích cách ngắt nhịp, cách gieo vần ở đoạn thơ sau:   Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối   Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?                  Đâu những ngày mưa...