Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 2


1. Hãy đọc lại đoạn trích của tác giả Đinh Gia Trinh (trong mục II tr. 24 - 25, Ngữ văn 11, tập hai) và đoạn trích của tác giả Nguyễn Đình Thi (trong phần Luyện tập, Ngữ văn 11,...