Soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi


1. Tình huống nào cần viết thư (điện) thăm hỏi?A - Em nhận được tin anh trai vừa nhận học bổng xuất sắc trong khoá học ở nước ngoàiB - Em nhận được tin ông bà ngoại vừa bị trận...