Soạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm


I. TẠO NHỊP ĐIỆU VÀ ÂM HƯỞNG CHO CÂU1. Bài tập 1, trang 129, SGK.Nhận xét về nhịp điệu, sự phối hợp âm thanh (cùng với các phép lặp cú pháp, lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm hưởng hùng...