Soạn bài Tiểu sử tóm tắt Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 2


1. Bài tập 3, trang 55, SGK.Hãy viết tiểu sử tóm tắt của một nhà văn, nhà thơ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 11.Trả lời:Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) là một nhà văn và nhà uiết...