Soạn bài Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)


1. Phân tích mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta. Theo em, vấn đề mà vở kịch đặt ra có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ?Trả lời:   Muốn...