Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.   Luôn mấy hôm,, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì...