Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn


1. Câu 2 phần I, trang 170, SGK.   Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau được hay không? Vì sao?Trả lời:   Trong chương trình và SGK Ngữ văn THCS, em được học sáu kiểu văn bản:...