Soạn bài Tổng kết phần Văn


1. Trong cụm văn bản thơ đã học ở lớp 8, đâu là các bài thơ cách luật (cổ điển), đâu là các bài thơ mới? Hãy chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa hai loại thơ này.Trả lời:Các...