Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp


Bài tậpA - TỪ LOẠII - DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ1. Bài tập 1, trang 130, SGK.   Trong số các từ in đậm ở những câu dưới đây, từ nào là danh từ, từ nào là động từ, từ nào...