Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)


C - THÀNH PHẦN CÂUI - THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ THÀNH PHẦN PHỤ  1. Bài tập 1, trang 145, SGK.   Hãy kể tên thành phần chính, thành phần phụ của câu ; nêu dấu hiệu nhận biết từng thành phần.Trả...