Soạn bài Tổng kết về từ vựng


I - TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC1. Bài tập 2, trang 122, SGK.Trong những từ sau, từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy: ngặt nghèo, nho nhỏ, giam giữ, gật gù, bó buộc, tươi tốt, lạnh lùng, cỏ...