Soạn bài Tổng kết về từ vựng (luyện tập tổng hợp)


1. Bài tập 1, trang 158, SGK.So sánh hai dị bản của câu ca dao:- Râu tôm nấu với ruột bầuChồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.- Râu tôm nấu với ruột bùChồng chan vợ húp gật gù khen...