Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)


I – SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG1.  Bài tập 2, trang 135, SGK.Tìm dẫn chứng minh hoạ cho những cách phát triển của từ vựng đã được nêu trong sơ đồ trên.Trả lời:- Phát triển từ vựng bằng hình...