Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5


Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới.    “Hà Nội đẹp quyến rũ không phải chỉ đơn thuần vì có gần 1000 năm mang trong mình hình bóng Thủ đô, bởi Tháp Rùa, những...