Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5 SB Ngữ văn 6 tập 2


Bài tập1. Đây là đoạn văn của một bạn học sinh lớp 6 tả đêm trung thu:Trăng lên, mâm cỗ bừng sáng lên và đẹp hơn bao giờ hết. Trăng mới đầu còn thấp lè tè ngang ngọn tre giờ...