Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6


1. Đọc lại bài viết của mình theo từng phần Hướng dẫnMở bài, Thân bài, Kết bài, tự phân tích để trả lời câu hỏi: Từng phần của bài viết đã đáp ứng được yêu cầu về bố cục của bài...