Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6


Bài tập1. Hãy tả một người bạn của em đang ngồi học hay làm một việc gì đó như làm trực nhật, nhảy dây, đá cầu,...a) Với đề văn trên, em sẽ tả bạn mình đang làm gì, hãy lựa...