Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7


1. Đọc kĩ bài viết được trả, chú ý lời nhận xét, sửa chữa của thầy (cô) giáo ; so sánh với bài tập làm văn số 6 để tự đánh giá về mức độ tiến bộ của em.Trả lời: ...