Soạn bài Tràng Giang Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 2


1. Bài tập 1, trang 30, SGK.Anh (chị) hiểu  thế nào về câu thơ đê từ Bâng khuâng trời rộng nhớ sóng dài? Để từ đó có mối liên hệ gì với bức tranh thiên nhiên và tâm trạng của...