Soạn bài Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. Em hiểu như thế nào về thể loại tự truyện? Đọc phần tóm tắt tác phẩm và văn bản đoạn trích trong SGK, em hình dung ra sao về tình cảnh của nhân vật chú bé Hồng?Trả lời:   Cần...