Soạn bài Trường từ vựng Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 23, SGK.   Đọc văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng, tìm các từ thuộc trường từ vựng “người ruột thịt”.Trả lời:   Trong văn bản này, thầy có nghĩa là cha, mợ có nghĩa là mẹ,...