Soạn bài “Truyện Kiều” của Nguyễn Du


1. Hoàn cảnh xã hội thời đại Nguyễn Du và cuộc đời tác giả đã có ảnh hưởng như thế nào đối với việc sáng tác Truyện Kiều?Trả lời:Đọc mục I - Nguyễn Du (trang 77, SGK), kết hợp với bài giảng của...