Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 49 - 50, SGK.   Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong những câu sau (trích từ Tắt đèn của Ngô Tất Tố):   - Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị...