Soạn bài Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn) Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Phân tích tình thế của gia đình chị Dậu trước và trong đoạn trích này.Trả lời:   Muốn phân tích tình thế của gia đình chị Dậu trước và trong đoạn trích này, cần tóm tắt được nội dung tác...